Chọn 01 trong bản cài đặt Game sau:

 

                   

   

 

                   

Chọn nút Tiếp tục và tiến hành cài đặt:
Chọn nút "Tiếp"Tiến hành để cài đặt
Đăng nhập tài khoản vào Game:
Nhấn biểu tượng Mu Viet Season 6.9 Plus ngoài màn hình
Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký
Nhấn nút "Bắt Đầu" để vào game.